Onthulling Crosslinemonument
door ZKH Prins Bernhard

 

Burgemeester Van Hofwegen verwelkomt ter gelegenheid van de onthulling van het crossline-monument ( Mei 1966 ) mevr. M.C. van de Haterd-van Grunsven uit Geffen, in de bezettingsjaren bekend als koerierster van H.M. de koningin. Zij heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden na in 1944 na de bevrijding van zuid Nederland als agente te zijn opgeleid, vier maal de uiterst gevaarlijke tocht per kano heen en weer door de linies te ondernemen, met opdrachten bestemd voor de inlichtingengroepen in bezet gebied. Voorts in het bijzonder door inlichtingen en foto`s te verzamelen, betreffende de hongersnood in bezet gebied en er daartoe bij te dragen, dat het neerlaten van voedselpakketten werd versneld. Bij haar laatste crossing werd zij gewond. Zij had het ongeluk op een ijsschots uit te glijden, waardoor haar nekwervel werd beschadigd, waarvan zij nog steeds niet is hersteld.

De erewacht in afwachting van....

De erewacht op de plaats rust

Z.K.H. Prins Bernhard arriveert per helikopter op het sportvelden complex aan de Thorbeckelaan.

 

  

 

De territoriaal bevelhebber West, generaal-majoor F.E.Lagerwerf en uiterst rechts Z.E. de Staatssecretaris Th. J. Westerhout worden aan Z.K.H. Prins Bernhard voorgesteld.

Burgemeester Van Hofwegen…..”tussen de mannen en vrouwen van het verzet uit de oorlogsjaren 1940-1945 en in het bijzonder tussen de verzetslieden van het zgn. crossingswerk en U, Koninklijke Hoogheid, is `n hechte band gegroeid. De grote belangstelling van uw Koninklijke familie voor en het intense medeleven met het werk van de verzetsgroepen was in de oorlog een bemoediging om voort te gaan, een bemoediging, die elke verzetsvrouw- of –man, hoe dapper zij of hij ook was, nodig had. Na de oorlog bent U,  K.H. naar Sliedrecht gekomen om door het uitreiken van hoge onderscheidingen te onderstrepen de grote waardering van Hare Majesteit de Koningin, van de Regering, van het Nederlandse Volk, voor het verrichte, moedige werk. Nu vandaag, is het gemeentebestuur van Sliedrecht, de bevolking van deze gemeente, verheugd over uw komst, omdat u door het onthullen van het beeld, dat het zo actievolle werk van de crossers duurzaan in herinnering wil houden, opnieuw onder de aandacht brengt de grote waarde van het door velen verrichte verzetswerk”…

 

Ensemble van Crescendo

 
Pagina 2